Παμπόροβο Πακέτα Σκι Τιμές

Σημαντικό: Οι τιμές είναι σε Ευρώ ανά άτομο και οι κρατησεις πρέπει να γίνονται με προ πληρωμη τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών σκι μόνο από την ιστοσελίδα αυτή και όχι επί τόπου στο θέρετρο.
Οι τιμές μας είναι έως και 50% χαμηλότερες από τις τιμές των υπηρεσιών σκι στα θέρετρα. Η κράτηση εξοπλισμού σκι και lift pass θα σας παραδοθεί από τον εκπρόσωπό μας στην ημερομηνία έναρξης και δεν χρειάζεται να περιμένετε για σκι εξοπλισμό, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 1 ώρα κατά την υψηλή περίοδο.
Οι/η Κάρτες/α Τελεφερίκ θα λάβετε από τον/την εκπρόσωπό μας στο θέρετρο στην ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών σκι ή το προηγούμενο βράδυ μετά από ραντεβού μαζί του/της.
Το εξοπλισμό σκι μπορείτε να λάβετε από την διορισμένη σκι-αποθήκη στην οποία θα κατευθυνθείτε από τον εκπρόσωπό μας.

Χειμερινή Περίοδος για Σκί 2024/25

Σκιέρ - Ενήλικας (22+ y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
158 €
139 €
230 €
202 €
300 €
264 €
352 €
310 €
420 €
370 €
482 €
424 €
548 €
482 €
616 €
542 €
680 €
598 €
774 €
681 €
838 €
737 €
910 €
801 €
Κάρτα Τελεφερίκ 79 €
70 €
118 €
104 €
156 €
137 €
191 €
168 €
220 €
194 €
257 €
226 €
308 €
271 €
346 €
305 €
- - - -
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 96 €
85 €
136 €
120 €
176 €
155 €
206 €
181 €
245 €
216 €
286 €
252 €
325 €
286 €
364 €
320 €
399 €
351 €
451 €
397 €
490 €
431 €
531 €
467 €
Private instructor for families and friends for up to 6 people( same level) for 4 hours per day 700 €
616 €
1050 €
924 €
1400 €
1232 €
1750 €
1540 €
2100 €
1848 €
- - - - - - -
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 139 €
122 €
200 €
176 €
262 €
231 €
316 €
278 €
378 €
333 €
432 €
380 €
492 €
433 €
552 €
486 €
609 €
536 €
691 €
608 €
748 €
658 €
809 €
712 €
Private instructor for up to 8 people (same level) for 4 hours per day 700 €
616 €
1050 €
924 €
1400 €
1232 €
1750 €
1540 €
2100 €
1848 €
- - - - - - -
Σκιέρ - Παιδί (7 - 11.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
105 €
92 €
153 €
135 €
199 €
175 €
226 €
199 €
270 €
238 €
307 €
270 €
346 €
305 €
388 €
341 €
430 €
378 €
493 €
434 €
535 €
471 €
583 €
513 €
Κάρτα Τελεφερίκ 48 €
42 €
69 €
61 €
90 €
79 €
112 €
99 €
132 €
116 €
150 €
132 €
178 €
157 €
197 €
173 €
- - - -
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 60 €
53 €
86 €
76 €
114 €
100 €
138 €
121 €
166 €
146 €
190 €
167 €
206 €
181 €
228 €
201 €
256 €
225 €
288 €
253 €
316 €
278 €
342 €
301 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 88 €
77 €
128 €
113 €
165 €
145 €
196 €
173 €
235 €
207 €
265 €
233 €
298 €
262 €
334 €
294 €
370 €
326 €
422 €
371 €
458 €
403 €
498 €
438 €
Σκιέρ - Youth (12 - 21.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
145 €
128 €
210 €
185 €
277 €
244 €
324 €
285 €
387 €
341 €
440 €
387 €
499 €
439 €
562 €
495 €
620 €
546 €
707 €
622 €
765 €
673 €
830 €
730 €
Κάρτα Τελεφερίκ 65 €
57 €
92 €
81 €
121 €
107 €
151 €
133 €
179 €
158 €
201 €
177 €
236 €
208 €
266 €
234 €
- - - -
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 78 €
69 €
114 €
100 €
148 €
130 €
178 €
157 €
208 €
183 €
236 €
208 €
260 €
229 €
298 €
262 €
322 €
283 €
370 €
326 €
400 €
352 €
430 €
378 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 126 €
111 €
182 €
160 €
238 €
209 €
288 €
253 €
344 €
303 €
390 €
343 €
442 €
389 €
498 €
438 €
548 €
482 €
624 €
549 €
674 €
593 €
730 €
642 €
Σκιέρ - Senior (65+ y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
145 €
128 €
210 €
185 €
277 €
244 €
324 €
285 €
387 €
341 €
440 €
387 €
499 €
439 €
562 €
495 €
620 €
546 €
707 €
622 €
765 €
673 €
830 €
730 €
Κάρτα Τελεφερίκ 69 €
61 €
96 €
85 €
124 €
109 €
155 €
136 €
185 €
163 €
213 €
187 €
238 €
209 €
267 €
235 €
293 €
258 €
340 €
299 €
370 €
326 €
393 €
346 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 78 €
69 €
114 €
100 €
148 €
130 €
178 €
157 €
208 €
183 €
236 €
208 €
260 €
229 €
298 €
262 €
322 €
283 €
370 €
326 €
400 €
352 €
430 €
378 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 126 €
111 €
182 €
160 €
238 €
209 €
288 €
253 €
344 €
303 €
390 €
343 €
442 €
389 €
498 €
438 €
548 €
482 €
624 €
549 €
674 €
593 €
730 €
642 €
Snowboarders - Ενήλικας (22+ y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 158 €
139 €
230 €
202 €
300 €
264 €
352 €
310 €
420 €
370 €
482 €
424 €
548 €
482 €
616 €
542 €
680 €
598 €
774 €
681 €
838 €
737 €
910 €
801 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 96 €
85 €
136 €
120 €
176 €
155 €
206 €
181 €
245 €
216 €
286 €
252 €
325 €
286 €
364 €
320 €
399 €
351 €
451 €
397 €
490 €
431 €
531 €
467 €
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 139 €
122 €
200 €
176 €
262 €
231 €
316 €
278 €
378 €
333 €
432 €
380 €
492 €
433 €
552 €
486 €
609 €
536 €
691 €
608 €
748 €
658 €
809 €
712 €
Snowboarders - Youth (12 - 21.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 145 €
128 €
210 €
185 €
277 €
244 €
324 €
285 €
387 €
341 €
440 €
387 €
499 €
439 €
562 €
495 €
620 €
546 €
707 €
622 €
765 €
673 €
830 €
730 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 78 €
69 €
114 €
100 €
148 €
130 €
178 €
157 €
208 €
183 €
236 €
208 €
260 €
229 €
298 €
262 €
322 €
283 €
370 €
326 €
400 €
352 €
430 €
378 €
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 126 €
111 €
182 €
160 €
238 €
209 €
288 €
253 €
344 €
303 €
390 €
343 €
442 €
389 €
498 €
438 €
548 €
482 €
624 €
549 €
674 €
593 €
730 €
642 €
Snowboarders - Senior (65+ y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 145 €
128 €
210 €
185 €
277 €
244 €
324 €
285 €
387 €
341 €
440 €
387 €
499 €
439 €
562 €
495 €
620 €
546 €
707 €
622 €
765 €
673 €
830 €
730 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 78 €
69 €
114 €
100 €
148 €
130 €
178 €
157 €
208 €
183 €
236 €
208 €
260 €
229 €
298 €
262 €
322 €
283 €
370 €
326 €
400 €
352 €
430 €
378 €
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 126 €
111 €
182 €
160 €
238 €
209 €
288 €
253 €
344 €
303 €
390 €
343 €
442 €
389 €
498 €
438 €
548 €
482 €
624 €
549 €
674 €
593 €
730 €
642 €
Παιδική χαρά - Παιδί 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Σκι νηπιαγωγείο - μισή μέρα (4 - 6.9 y/o) 45 €
40 €
65 €
57 €
84 €
74 €
103 €
91 €
119 €
105 €
- - - - - - -
Σκι νηπιαγωγείο - μια μέρα (4 - 6.9 y/o) 90 €
79 €
126 €
111 €
159 €
140 €
189 €
166 €
226 €
199 €
- - - - - - -

Υπηρεσίες Σκι - Παρατηρήσεις

Κρατήσεις για τις υπηρεσίες σκι / snowboard και τα lift pass θα σας παραδοθούν από την εκπρόσωπο μας στο Παμπόροβο Galina Dafova στο κύριο χιονοδρομικό κέντρο/σχολείο (τηλ +359 887 636 000) - Χιονοδρομικό Κέντρο Νούμερο 2 - Malina κάθε μέρα το πρωί - στις ημερομηνίες έναρξης των υπηρεσιών σκι. Μπορείτε να συναντήσετε Galina Dafova στον δεύτερο όροφο στην αίθουσα Νούμερο 6 από τις 09.00 εώς 10.00 το πρωί οπού θα πάρετε τα σκι / snowboard, τα lift pass σας και θα σας παρουσιάσει τον εκπαιδευτή σκι σας έαν έχετε. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαμονής σας η Galina Dafova θα σας βοηθήσει.